Sarcogyne fallax H.Magn.

drobnovýtruska

Diagnostickými znaky tohoto druhu jsou zanořená stélka, kulovité až široce elipsoidní askospory a hemiamyloidní hymeniální gel (IKI+ světle modře až červeně). Celkově připomíná druh S. pruinosa. Fylogeneticky je velmi blízký druhu S. nivea, který se liší víceméně vyvinutou stélkou (Knudsen et al. 2023). Sarcogyne fallax je málo známým a řídce uváděným lišejníkem vápníkem obohacených skal. Z ČR je známa jediná historická lokalita (z roku 1932) z Liběchova v Českém středohoří (Knudsen et al. 2023).

Literatura: Knudsen K., van Zon S., Tsurykau A., Kocourková J., Hodková E., Huereca A. & Malíček J. (2023): Sarcogyne (Acarosporaceae) on calcareous rock in Europe and North America. – Herzogia 36: 52–71.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Sarcogyne


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024