Sporastatia polyspora (Nyl.) Grummann

mapovník

Tento druh připomíná tmavé zástupce rodu Rhizocarpon, s nimiž také patří do stejného řádu. Liší se ale polysporickými vřecky s drobnými jednobuněčnými askosporami a obsahuje kyselinu gyroforovou (C+ červeně). Stélka S. polyspora je zpravidla nelesklá, šedá, někdy s odstíny modré či hnědé.

Jedná se o arkto-alpinský lišejník, který roste na exponovaných plochách kyselých silikátů. Upřednostňuje kolmé či mírně převislé plochy. Ve střední Evropě je vázán na nejvyšší pohoří a stanoviště nad horní hranicí lesa. Na našem území byl v současné době zaznamenán jen vzácně v Krkonoších a Hrubém Jeseníku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Sporastatiaceae Sporastatia


ohrožení:NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023