Thelocarpon magnussonii G. Salisb.

drobnovýtruska Magnussonova

Málo sbíraný efemérní druh, u nás známý pouze z několika lokalit na malých, spíše zastíněných, kyselých (rula, železitý silikát) i (mírně) bazických kamenech (bazický pískovec/opuka). V ČR byl zaznamenán na přirozených, polopřirozených a antropogenních stanovištích od nižších (Praha), přes střední polohy (Liberecko, Sedlčansko, Sokolovsko) až do hor (západní Krkonoše). Ze západní Evropy je znám většinou z ryze antropogenních substrátů a stanovišť.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Thelocarpales Thelocarpaceae Thelocarpon



Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024