Thelocarpon olivaceum B. de Lesd.

drobnovýtruska olivová

Málo nápadný a vzácněji nacházený druh, známý od nás zatím přibližně z desítky lokalit. Převažují nálezy z antropogenních stanovišť, a to především z drobných, kyselých, volně ležících či zčásti do země vnořených kamenů. Na našem území se vyskytuje i v přirozených biotopech (např. kameny v náplavech potoků) a byl také dokumentován ze dřeva. V ČR roste především v nižších až středních polohách (vzácněji i v horských) po celé republice.

Literatura: Kocourková-Horáková J. (1998): Distribution and ecology of the genus Thelocarpon (Lecanorales, Thelocarpaceae) in the Czech Republic. – Czech Mycology 50: 271–302.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Thelocarpales Thelocarpaceae ThelocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024