Thelocarpon superellum Nyl.

drobnovýtruska svrchní

V ČR vzácně nacházený druh, typicky rostoucí na tvrdém, periodicky zaplavovaném substrátu, jako je např. pomalu se rozkládající dřevo kmenů v oligotrofních vodách ledovcových jezer na Šumavě, ale také na mokré obnažené zemi, např. na rašelinné půdě vysychajících šlenků na vrchovištích (Jizerské hory). Druh je dále uváděn z vlhké písčité půdy břehů lesních cest z Českého Švýcarska a Jeseníků.

Literatura: Kocourková-Horáková J. (1998): Distribution and ecology of the genus Thelocarpon (Lecanorales, Thelocarpaceae) in the Czech Republic. – Czech Mycology 50: 271–302. Kocourková J. (2004): Lišejníky (Lichenes). - In: Jóža M., Vonička P. et al. (eds), Jizerskohorská rašeliniště, p. 44–45, Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec.

taxonomické zařazení:

Ascomycota incertae sedis Ascomycota Thelocarpales Thelocarpaceae Thelocarpon


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021