Vezdaea acicularis Coppins

mizenka jehlicovitá

V rámci rodu Vezdaea se jedná o dobře poznatelný druh díky svým dlouhým úzkým mnohobuněčným šídlovitým askosporám. Lišejník patří k lokálním dominantám raných sukcesních stádií (někdy se může vyskytovat i masově) na vlhčích kompaktních kyselých písčitých a jílovitých půdách na místech, kde převažují řasy, pionýrské mechorosty (jako např. rody Dicranella, Pogonatum apod.) a lišejníky (např. Dibaeis baeomyces, Peltigera didactyla, Thrombium epigaeum). Může ale také porůstat mechorosty na kyselých kamenech. Vizuálně připomíná růžově bledou, gelatinosní houbu ze skupiny Helotiales, ale obvykle je obklopen rozptýlenými žlutozelenými granulkami (goniocystami), připomínajícími řasy, které porůstají i okolní detritus, lístky mechorostů i makroskopické lišejníky. Plodnice se tvoří jen v krátkém časovém horizontu a lišejník je tak snadno přehlédnutelný v sušších obdobích roku, kdy vytváří pouze nenápadnou stélku. Jedná se o poměrně běžný druh na přirozených, a zejména pak na antropogenních stanovištích včetně kontaminovaných toxických půd.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336. Palice Z. & Soldán Z. (2004): Lichen and bryophyte species diversity on toxic substrates in the abandoned sedimentation basins of Chvaletice and Bukovina. – In: Kovář P. [ed.], Natural recovery of human-made deposits in landscape (biotic interactions and ore/ash-slag artificial ecosystems), p. 200–221, Academia, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Vezdaeales Vezdaeaceae VezdaeaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 49, z toho ověřených 40. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024