Vezdaea aestivalis (Ohlert) Tscherm.-Woess & Poelt

mizenka letní

Charakteristický příklad efemérního lišejníku, největšího a nejznámějšího zástupce stále záhadného rodu Vezdaea. Jeho krátkověké plodnice mohou výjimečně dosahovat až kolem 1 mm, obvykle jsou však poloviční či ještě menší. Za vlhkého stavu bývají bledé, poloprůhledné a hrbolaté díky volným a vyčnívajícím vrcholům vřecek. U odumírajících exemplářů, suchého či staršího herbářového materiálu apotecia tmavnou a často jsou i beztvaré. Druh je charakteristický také svou lesklou, políčkovitě filmovitou stélkou, občasně produkující ostnité goniocysty (Tschermak-Woess & Poelt 1976). Lišejník je známý i poměrně unikátní tvorbou konidií, které se volně tvoří ze stélkových hyf (Vězda 1970, jako Pachyascus byssaceus). V tomto stádiu ho lze jen velmi obtížně objevit.

Vezdaea aestivalis porůstá různé typy organických i anorganických substrátů, nejčastěji ale mechorosty, na které je druh v počátcích svého životního cyklu zřejmě i vázaný, schopný dokonce vytvářet kompaktní stélku pod jejich kutikulou (Tschermak-Woess & Poelt 1976). Na lokalitách s bohatým výskytem je možné tento mikrolišejník objevit také na humusu, minerální zemi, borce, dřevu, kořenech, kamenech či na jiných lišejnících. Preferuje vlhčí a stinnější mikrostanoviště, obvykle údolní a pralesovité lesy (zde může porůstat např. epifytické mechorosty), ale najdeme ho např. i na zcela antropogenních lokalitách, jako jsou staré zídky v lese, zarůstající lomy apod. Z literatury (např. Tschermak-Woess & Poelt 1976) i nálezů u nás je patrné, že se vyhýbá příliš kyselému prostředí a preferuje spíše vápnité podloží. Z vlhčích lokalit vápencových oblastí od nás pochází také nejvíce údajů, zejména pak z Moravského krasu.

Literatura: Vězda A. (1970): Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei. I. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 5: 307–337. Tschermak-Woess E. & Poelt J. (1976): Vezdaea, a peculiar lichen genus, and its phycobiont. – In: Brown D.H., Hawksworth D. L. & Bailey R. H. [eds], Lichenology: Progress and Problems, p. 89–105, Academic Press, London & New York.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Vezdaeales Vezdaeaceae VezdaeaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 27, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024