Vezdaea cobria Giralt, Poelt & Suanjak

mizenka

Jeden z méně známých a vzácnějších zástupců rodu, který je dobře poznatelný především díky své stélce. Ta je vizuálně téměř leprosní, protože je složena z miniaturních ostnitých granulek (goniocyst), velkých pouhých 10–15 µm. Ty obsahují většinou pouze jedinou buňku řasového partnera, což je výjimečné v rámci celého rodu (Giralt et al. 1993). Askospory se u tohoto drobného druhu podobají těm, které tvoří V. aestivalis, jsou ale asymetrické a zaškrcené (Giralt et al. 1993).

Lišejník se ekologicky podobá ostatním druhům: je to efemér na kyselých disturbovaných plochách s počínající sukcesí, kde dominují mechorosty, které často také porůstá. Zajímavý je výskyt na toxických kontaminovaných antropogenních plochách známý hlavně z Britských ostrovů (Chambers & Purvis 2009). Jediný doklad z ČR pochází z Lužických hor ze sutě na úpatí Růžovského vrchu (Palice et al. 2007). Zcela jistě se ale u nás jedná o přehlížený taxon.

Literatura: Giralt M., Poelt J. & Suanjak M. (1993): Die Flechtengattung Vezdaea mit V. cobria spec. nov. – Herzogia 9: 715–724. Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Peksa O., Svoboda D. & Kučerová L. (2007): The lichen flora of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic). – In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. B. [eds], Sandstone Landscapes, p. 200–204, Academia, Praha. Chambers S. P. & Purvis O. W. (2009): Vezdaea Tscherm.-Woess & Poelt (1976). – In: Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A. [eds], The lichens of Great Britain and Ireland, p. 958–961, British Lichen Society, London.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Vezdaeales Vezdaeaceae VezdaeaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024