Vezdaea leprosa (P. James) Vězda

mizenka práškovitá

Druh s bledými, poměrně vysokými, na bázi zaškrcenými apotécii, připomínající V. stipitata, od níž se liší jemně granulózně žlutavou stélku složenou z rozptýlených goniocyst a také lépe vyvinutými parafýzami (Chambers & Purvis 2009).

Jedná se o typický příklad toxitolerantního efemérního lišejníku, který je nacházený obvykle v urbanizované, potažmo i v silně znečistěné industriální krajině, protože je tolerantní ke zvýšenému obsahu těžkých kovů v substrátu. U nás byl zatím sbírán sporadicky v nižších nadmořských výškách, zejména na ryze antropogenních stanovištích, jako jsou odkaliště, výsypky, kolejiště, lomy apod. V zahraničí je znám i z rostlinných zbytků pod pozinkovanými svodidly v okolí dálnic.

Literatura: Palice Z. & Soldán Z. (2004): Lichen and bryophyte species diversity on toxic substrates in the abandoned sedimentation basins of Chvaletice and Bukovina. – In: Kovář P. [ed.], Natural recovery of human-made deposits in landscape (biotic interactions and ore/ash-slag artificial ecosystems), p. 200–221, Academia, Praha. Chambers S. P. & Purvis O. W. (2009): Vezdaea Tscherm.-Woess & Poelt (1976). – In: Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A. [eds], The lichens of Great Britain and Ireland, p. 958–961, British Lichen Society, London.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Vezdaeales Vezdaeaceae VezdaeaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024