Thermutis velutina (Ach.) Flot.

mnohoklanek sametový

Drobný cyanolišejník s tmavou vláknitou stélkou připomínající vláknité sinice. Roste především na vápnitých a bazických silikátech, na přirozených osluněných výchozech, a hlavně v místech, kde se za deště hromadí stékající voda. V Evropě patří spíše vzácnějším druhům, rozšířeným hlavně v horských oblastech a severní části kontinentu. Recentní údaje z našeho území nejsou známy. Starší nálezy pocházejí např. z Krkonoš, Krušných hor a Beskyd (Černohorský et al. 1956, Vězda 1967).

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha. Vězda A. (1957): II. příspěvek k lichenologii moravskoslezských Beskyd. – Přírodovědný sborník Ostravského kraje 18: 482–495.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae ThermutisČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024