Toensbergia geminipara (Th. Fr.) T. Sprib. & Resl

děratka

Zpravidla sterilní sorediózní lišejník, jehož stélky tvoří bělavé sorediózní bradavičky. Charakteristický je obsah alektorialové kyseliny (sorály Pd+ žlutooranžově, C+ červeně). Tento arkto-alpinský lišejník porůstá mechorosty, rostlinné zbytky a půdu převážně na kyselém podloží, vzácněji na vápnitém podloží. Ve střední Evropě je znám zejména z vysokých poloh Alp a Karpat. Jediný údaj vztažený dle katalogu lišejníků ČR k našemu území pochází ze Sněžky (Lettau 1912); je však nejistý, protože herbářový doklad nebyl později ověřován a navíc by mohl pocházet z polské strany.

Literatura: Lettau G. (1912): Beiträge zur Lichenographie von Thüringen. – Hedwigia 52: 81–264.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Sporastatiaceae Toensbergia

nejčastější synonyma:Pertusaria geminipara

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NE – nehodnoceno
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024