Toniniopsis verrucarioides (Nyl.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S.Ekman

toninie

Nenápadný lišejník podobný druhu T. aromatica, od něhož se liší tmavšími šupinami bez světlých skvrn a hnědým epihymeniem. Vyskytuje se převážně ve vyšších nadmořských výškách na vápnitých skalách, kde porůstá stélky cyanolišejníků, zvláště pak zástupců rodu Placynthium (Timdal 1992). V Evropě je tento druh roztroušeně rozšířen napříč kontinentem. Jediný publikovaný údaj z ČR ze Suchého žlebu v Moravském krasu je ekologicky atypický, tudíž vyžaduje ověření. Druh zde porůstal mech Schistidium apocarpum (Servít 1910, jako T. aromatica var. cervina). Další nepublikovaný doklad pochází z krystalických vápenců na Rudníku v Obřím dole v Krkonoších (Palice, nepubl.).

Literatura: Timdal E. (1992): A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). – Opera Botanica 110: 1–137. Servít M. (1910): První příspěvek k lichenologii Moravy. – Zprávy Kommisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy, oddělení botanické, Brno, 6: 1−83.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Toniniopsis

nejčastější synonyma:Toninia verrrucariodes

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024