Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch

změnověnka zrnitá

Kosmopolitně rozšířený druh a jeden z našich nejhojnějších, primárně terikolních a pionýrských lišejníků. Vyskytuje se téměř po celém našem území od nížin až po vysoké hory. Může patřit k dominantním acidofilním lišejníkům raných sukcesních stádií na převážně otevřených, minerálně chudých stanovištích. Těmi bývají nejčastěji vřesoviště, arkto-alpinská tundra, otevřené skalní výchozy, lesní světliny, paseky, okraje rašelinišť apod. Nejčastěji porůstá surový, pomalu se rozkládající humus, rostlinné zbytky, mechorosty a minerální zem. Přechází také na vlhké, pomalu tlející dřevo či borku stromů s nízkým pH. Exempláře na kůře a dřevu jsou zejména ve sterilním stavu často jen obtížné odlišitelné od podobného, primárně epixylického druhu T. flexuosa.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae TrapeliopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1057, z toho ověřených 726. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024