Trapeliopsis pseudogranulosa Coppins & P. James

změnověnka zrnkatá

Lišejník s podobnou ekologií a vzhledem jako T. gelatinosa. Roste ale mnohem častěji na organických substrátech jako epifyt, epibryofyt či lignikolní druh. Obsahuje-li charakteristické oranžové pigmenty (antrachinony), je prakticky nezaměnitelný. Špatně vyvinuté exempláře však může být problematické odlišit např. od druhu T. viridescens, který rovněž obsahuje gyroforovou kyselinu (sorály reagují C+ červeně). Trapeliopsis pseudogranulosa je poměrně častý ve vlhčích oblastech celého státu. Regionálně, např. v některých územích severní poloviny Čech, může být i hojným epifytem na kyselé borce stromů na březích řek v zastíněných údolích. Úspěšně přežil i v oblastech, které byly donedávna vystaveny výraznému vlivu znečištění ovzduší.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae TrapeliopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 443, z toho ověřených 261. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024