Umbilicaria subglabra (Nyl.) Harm.

pupkovka zdrsnělá

Tato pupkovka se vyznačuje absencí rhizin na spodní černé straně stélky a zpravidla světle šedou, pouze mírně rozpraskanou svrchní stranou. Roste na silikátových skalách a kamenech na otevřených, často mírně eutrofizovaných místech v montánním až alpinském stupni. V ČR byla tato pupkovka v minulosti sbírána na Šumavě (Hojsova Stráž), Českomoravské vysočině (Řečice u Telče) a v Jizerských horách (Ořešník). Recentně byla nalezena nová lokalita také v sutích na vrchu Ralsko.

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152. Liška J. & Pišút I. (1995): Lišajníky. − In: Kotlaba F. [ed.], Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 4. – Príroda, Bratislava, p. 120−156.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae UmbilicariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024