Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrad.

pupkovka vykousaná

Hnědá pupkovka se zvrásnělou, ve stáří často perforovanou stélkou a výrazně žilnatou spodní stranou. Nejčastěji se vyskytuje na silikátových balvanech v sutích, dále také na osluněných suchých skalách. Patří k arkto-alpinským zástupcům rodu. V ČR se jedná o vzácný druh, uváděný z více lokalit v Krkonoších, na Šumavě a z Břidličné v Hrubém Jeseníku.

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae UmbilicariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024