Umbilicaria vellea (L.) Ach.

pupkovka huňatá

Šedý až šedohnědý lišejník s černou spodní stranou stélky a početnými tmavými rhiziny. Umbilicaria vellea roste na silikátových a vulkanických skalách, zpravidla na vertikálních plochách. Upřednostňuje vlhčí stanoviště na místech s periodicky stékající vodou. Jako ostatní pupkovky se jedná spíše o světlomilný druh, ale toleruje i částečné zastínění. Ve střední Evropě patří k vzácnějším zástupcům rodu. U nás je známá z více lokalit od středních do vyšších poloh (hlavně na Šumavě a v severních Čechách). Recentní nepublikované nálezy pocházejí ze Šumavy, např. z karu Plešného jezera (Palice 1996).

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152. Palice Z. (1996): Lišejníky karů Černého a Plešného jezera na Šumavě. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK Praha].

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae UmbilicariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024