Xylopsora caradocensis (Nyl.) Bendiksby & Timdal

strupka nafouklá

Strupka tvořící maté, okrouhlé nebo mírně deformované, šedozelené, šedohnědé až hnědozelené šupiny, které obsahují látky z okruhu kyseliny friesiiové (UV+ bíle). Nezřídka jsou přítomna i černá apotecia. Problematické bývá odlišení od vzácnějšího druhu X. friesii, který se vyznačuje lesklou stélkou, trochu jiným tvarem šupin a jednobuněčnými menšími askosporami.

Tento převážně boreálně-montánní druh preferuje kyselou borku stromů (hlavně jehličnanů), ale často se objevuje i na dřevě pahýlů. Vyskytuje se převážně v lesích (včetně světlých stanovišť). Ve střední Evropě i v ČR patří k hojným lišejníkům středních a vyšších poloh. Vzhledem k jeho kyselomilné preferenci prakticky chybí v intenzivně zemědělsky obhospodařovaných a eutrofizovaných oblastech. Je pravděpodobné, že postupně ubývá z důvodu minimálních kyselých depozic, narůstající živinové zátěži prostředí a změny klimatu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae Xylopsora

nejčastější synonyma:Hypocenomyce caradocensis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 376, z toho ověřených 265. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024