Xylopsora friesii (Ach.) Bendiksby & Timdal

strupka Friesova

Lišejník velmi podobný druhu X. caradocensis, od něhož se odlišuje víceméně okrouhlými a lesklými šupinami a jednobuněčnými menšími askosporami. Hlavním sekundárním metabolitem je kyselina friesiiová.

Vyskytuje se na dřevě pahýlů či borce jehličnanů. Zřejmě preferuje stanoviště reliktní povahy, jako skalnaté svahy, sutě, reliktní a rašelinné bory. Je považován za boreálně-montánní lišejník. Ve střední Evropě je uváděn vzácně, avšak není vyloučené, že je částečně přehlížený. V ČR taktéž patří k poměrně vzácným lišejníkům. Těžištěm rozšíření jsou rašelinné lesy a sutě v jižních Čechách a některá kaňonovitá říční údolí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae Xylopsora

nejčastější synonyma:Hypocenomyce friesii

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 33, z toho ověřených 33. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024