Usnea dasopoga agg.

provazovka

Pod tímto souhrnným jménem jsou zde zařazeny vzájemně podobné provazovky s dlouhou převislou stélkou a vegetativními propagulemi, tedy U. barbata a U. dasopoga. Tyto druhy jsou si vzhledově i ekologicky dosti blízké a často nebývají rozlišovány.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Usnea


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 19. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024