Usnea perplexans Stirt.

provazovka

Druh známější pod donedávna používaným jménem U. lapponica. Je velice podobný druhu U. substerilis, od kterého se liší sorály vypadanými až ke střednímu vláknu a ohrnutou kůrou kolem nich (Clerc & Naciri 2021). U řady případů však vzhled sorálů není jednoznačný a je pak obtížné takový materiál určit. Oba druhy náleží do morfologicky velice variabilní a fylogeneticky nevyjasněné větve Usnea barbata-intermedia-lapponica-substerilis (Clerc & Naciri 2021). Někteří recentní autoři proto U. perplexans synonymizují s U. substerilis (např. Mark et al. 2016). Usnea perplexans je v Evropě široce rozšířeným druhem, převážně s boreo-montánním rozšířením. Roste v lesích na listnatých i jehličnatých dřevinách. V ČR je jeho výskyt málo známý kvůli nerozlišování a záměnám s U. substerilis.

Literatura: Clerc P. & Naciri Y. (2021): Usnea dasopoga (Ach.) Nyl. and U. barbata (L.) F. H. Wigg. (Ascomycetes, Parmeliaceae) are two different species: A plea for reliable identifications in molecular studies. – Lichenologist 53: 221–230. Mark K., Saag L., Leavitt S. D., Will-Wolf S., Nelsen M. P., Tõrra T., Saag A., Randlane T. & Lumbsch H. T. (2016): Evaluation of traditionally circumscribed species in the lichen-forming genus Usnea, section Usnea (Parmeliaceae, Ascomycota) using a six-locus dataset. – Organisms Diversity and Evolution 16: 497–524.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Usnea

nejčastější synonyma:Usnea lapponica

Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024