Verrucaria bulgarica Szatala

bradavnice bulharská

Málo známý a velmi nenápadný druh bradavnice, který se vyznačuje velmi drobnými askosporami (8–9,5 × 4,5–5 µm, involukrelem sahajícím až k bázi plodnice a tenkou stélkou. Podobně malé spory jsou v rámci rodu vzácné a mají je ještě např. druhy V. aquatilis a V. simplex.

Roste na přirozených i antropogenních vápnitých substrátech v lese. Popsán byl z Bulharska a následně uváděn také z Velké Británie (Orange 2013). V ČR byl tento lišejník nalezen až v roce 2022 v NPR Drbákov-Albertovy skály ve středním Povltaví. Vyskytuje se zde v suťovém lese na občasně zvlhčované vulkanické skále, která je výrazně obohacena vápníkem. V okolí rostou např. druhy Protoblastenia rupestris a Verrucaria muralis.

Literatura: Orange A. (2013): British and other pyrenocarpous lichens. − Cardiff: Department of Biodiversity and Systematic Biology, National Museum of Wales.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae VerrucariaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024