Verrucaria nigroumbrina Servít

bradavnice

Málo známá bradavnice, charakteristická nápadnou, hnědou, víceméně areolovitou stélkou, která je v okolí peritécií rozpraskaná. Peritécia jsou z poloviny až dvou třetin zanořená, askospory dosahují velikosti 16–25(–27) × 8–10(–13) μm (Krzewicka 2012). Druh připomíná běžnou V. nigrescens, která se liší např. černou bazální vrstvou. Velmi podobnými lišejníky jsou V. nigrofusca a V. fuscoatroides, které byly navrženy jako synonyma této bradavnice (Krzewicka 2012). Také taxonomické pojetí zde uváděných položek následuje výše zmíněnou studii.

Verrucaria nigroumbrina je druhem vápnitých skalních substrátů na otevřených stanovištích. Z našeho území byl v minulosti vícekrát uváděn (např. Servít 1954). Zřejmě se jedná o roztroušený a přehlížený lišejník, recentně známý jen z několika lokalit.

Literatura: Krzewicka B. (2012): A Revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland. – Polish Botanical Studies 27: 3–143. Servít M. (1954): Československé lišejníky čeledi Verrucariaceae. – Nakladatelství ČSAV, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae VerrucariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NE – nehodnoceno
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024