Verrucaria substerilis Vondrák & Thüs

bradavnice

Bradavnice s šedozelenou, tlustou granulózní až šupinovitou stélkou. Peritecia se vyskytují relativně vzácně a jsou plně zanořená ve stélce. Involukrelum dosahuje až k bázi peritecia. Druh byl popsán recentně z občasně zaplavovaných andezitových skal a kamenů (především na břehu Berounky) v NPR Týřov na Křivoklátsku, odkud je udáván z několik mikrolokalit (Vondrák et al. 2022). Následně byl objeven také v sousední rezervaci Velká Pleš na periodicky oplachované bazaltové skalce na břehu Berounky a na překapávaných, bázemi obohacených rulových skalách v NP Podyjí (Ledové Sluje).

Literatura: Vondrák J., Svoboda S., Malíček J., Palice Z., Kocourková J., Knudsen K., Mayrhofer H., Thüs H., Schultz M., Košnar J. & Hofmeister J. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Verrucaria

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023