Verrucaria tenuispora Vondrák & Thüs

bradavnice

Zcela recentně popsaný lišejník, který je makroskopicky podobný např. známému vápnomilnému druhu V. nigrescens. Vyznačuje se však úzkými sporami, jak napovídá i vědecký název. Zatím je tento lišejník známý pouze z andezitových skal a kamenů na březích vodních toků v NPR Týřov na Křivoklátsku, odkud pochází i typová položka (Vondrák et al. 2022), a z vulkanických kamenů v NPR Drbákov-Albertovy skály ve středním Povltaví.

Literatura: Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae VerrucariaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024