Xanthomendoza huculica (S.Y. Kondr.) Diederich

terčník

Nedávno popsaný druh terčníku se žlutooranžovou lupenitou stélkou, který na okrajích laloků tvoří kápovité sorály s vegetativními diaspórami. Od podobného terčníku klamného (X. fallax) se odlišuje tvarem sorálů, kratšími a širšími laloky a častějšími rhizinami. Plodnice se vyskytují jen výjimečně. Jde o epifytický, v ČR lokálně rozšířený druh s výskytem převážně na starých solitérních listnatých stromech (např. v alejích, parcích a zámeckých zahradách). Preferuje nitrofilní společenstva, typicky na kůře jasanů. Dříve byl z ČR udáván pod jménem X. fallax. Některými autory je tento taxon zpochybňován (např. Lindblom et al. 2019) a není stejně jako v minulosti odlišován od saxikolní X. fallax. Dle našich zkušeností a dat ze střední Evropy oba taxony rozlišujeme na základě drobných, leč konstantních ekologických a morfologických odlišností.

Literatura: Lindblom L., Blom H.H. & Timdal E. (2019): The genus Xanthomendoza in Norway. – Graphis Scripta 31: 54–75; Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2018): Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31: 453–475.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Xanthomendoza

nejčastější synonyma:Oxneria huculica

Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024