Xanthomendoza ulophyllodes Räsänen

terčník kadeřavolistý

Terčník se žlutooranžovou lupenitou stélkou nesoucí na koncích laloků hrubé sorály. Je velmi podobný druhům X. fallax a X. huculica, od nichž se liší exponovanými (nikoliv prohloubenými) a nejasně ohraničenými okrajovými sorály, lemujícími okraje plochých stélkových laloků. Vyskytuje se na rozmanitých organických i anorganických substrátech a je běžný v kontinentálních územích Evropy a západní Asie. Z ČR nejsou známy recentní údaje. Jediný historický údaj pochází ze Šluknovského výběžku (dokladový materiál byl vydán v exsikátu Rabenhorst, Lichenes europaei, č. 740).

Literatura: Poelt J. & Petutschnig W. (1992): Xanthoria candelaria und ähnliche Arten in Europa. – Herzogia 9: 103–114.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Xanthomendoza

nejčastější synonyma:Xanthoria ulophyllodes

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024