Xanthoria calcicola Oxner

terčník vápnomilný

Nápadný oranžový terčník podobající se běžnému terčníku zednímu (X. parietina), od kterého se liší občasným vytvářením krátkých placatých lalůčků a kulatých izidií uvnitř stélky a vzácným výskytem plodnic. Na rozdíl od terčníku zedního jde o striktně epilitický lišejník bazických skal (vápence, diabázy) s rozšířením především v Mediteránu. U nás není historicky udáván. První údaje z ČR byly publikovány v roce 1998 z Křivoklát­ska, a to z lokality Stará Ves (na diabázové skále) a z Křivoklátu (na cihlové zdi). Poté byl lišejník nalezen i na Troskách v Českém ráji.

Literatura: Kocourková-Horáková J. (1998): Records of new, rare or overlooked lichens from the Czech Republic. – Czech Mycology 50: 223–239.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae XanthoriaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024