Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.

terčník lesklý

Drobný žlutý terčník vytvářející keříčkovité stélky s blastídiemi/so­rédiemi na okrajích rozvětvených stélkových úkrojků. Na rozdíl od podobného terčníku mnohoplodého (X. polycarpa) tvoří plodnice jen ojediněle a rozmnožuje se vegetativně. Jde o lokálně hojný druh v nitrofilních společenstvech na kůře kmenů a větvičkách nejrůznějších listnatých dřevin. Vzácněji je nalézán i v nitrofilních společenstvech na skalách a kamenech. Může růst i na dřevě stojících souší a na antropogenních substrátech (kamenné zdi, omítky atd.). Je rozšířený po celém území ČR.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae XanthoriaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 412, z toho ověřených 276. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024