Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.

terčník pohledný

Nápadný oranžový terčník vytvářející radiální, až několik cm široké stélky s laloky přitisklými k substrátu a s častými plodnicemi. Jde o téměř striktně saxikolní lišejník. Výskyty na organických substrátech jsou zcela ojedinělé. Spíše než o jeden druh se jedná o morfologicky rozrůzněný druhový komplex, jehož taxonomie je dosud nedořešena. Těžiště rozšíření tohoto komplexu leží v kontinentálních oblastech Eurasie. V Himalájích byl zaznamenán dokonce v nadmořské výšce kolem 7000 m, což z tohoto taxonu činí jeden z nejvýše se vyskytujících lišejníků na světě. V ČR je rozšířen na celém území, a to především na antropogenních substrátech (beton, střešní tašky, zrezivělé zemědělské stroje atd.), často také na vápencích a vzácněji na bázemi obohacených silikátových skalách a kamenech. Upřednostňuje místa, kde kálí ptáci.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae XanthoriaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 120, z toho ověřených 79. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024