Xanthoria fulva (Hoffm.) Poelt & Petut.

terčník

Sytě oranžový terčník s drobnou lupenitou stélkou, vytvářející rtovité sorály na koncích laloků. Plodnice tvoří velmi vzácně. Vyskytuje se vždy epifyticky, převážně na kůře starých solitérních listnatých stromů, např. javorů klenů, mléčů, jasanů a jilmů. Preferuje stanoviště bohatá na živiny – nezřídka bývá nalézán v alejích podél méně frekventovaných silnic. V ČR je řídce rozšířen především v podhorských a horských oblastech. Hojnější je asi pouze na Šumavě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae XanthoriaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024