Xanthoria papillifera (Vain.) Poelt

terčník

Nápadný žlutooranžový terčník, vytvářející stélky s prstovitými výrůstkami/la­lůčkami v jejich centrální části. Na lokalitách v ČR nebývá plodný. Typicky pokrývá rozsáhlé plochy na vrcholcích exponovaných vápencových skal a tvoří tak dominantu lišejníkových společenstev. Jde o druh s těžištěm rozšíření v kontinentální stepní zóně Eurasie. U nás překvapivě nebyl historicky udáván, zato po roce 2000 byl opakovaně sbírán na Pálavě, kde je místy hojný.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae XanthoriaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024