Xylographa trunciseda (Th. Fr.) Minks ex Redinger

dřevopiska

Vzácný boreální druh, specializovaný na tvrdé dřevo jehličnanů. Od nás byl poprvé publikován v rámci nedávno vyšlé monografie rodu Xylographa (Spribille et al. 2014). Jednalo se o historický, blíže nespecifikovaný sběr V. Kuťáka z Krkonoš, který zde sbíral v první polovině 20. století. Recentně byl lišejník také zaznamenán v horských přirozených lesích na Šumavě: na Zátoňské hoře a v masívu Boubína. Lišejník většinou porůstá vlhké ležící dřevo jehličnanů v přirozených lesních porostech. Vytváří bledé, málo protáhlé plodnice a zanořenou stélku obsahující diagnostickou, pod UV svítící látku zvanou confriesiic acid (Spribille et al. 2014), díky které je snadno rozpoznatelný od ostatních našich druhů.

Literatura: Spribille T., Resl P., Ahti T., Pérez-Ortega S., Tønsberg T., Mayrhofer H. & Lumbsch H.T. (2014): Molecular systematics of the wood-inhabiting, lichen-forming genus Xylographa (Baeomycetales, Ostropomycetidae) with eight new species. – Symbolae Botanicae Upsalienses 37: 1−87.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Xylographaceae XylographaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024