Anisomeridium macrocarpum (Körb.) V. Wirth

nenápadka velkoplodá

Nenápadný druh tvořící až 0,5 mm široká peritecia na nezřetelné stélce. Spory jsou poměrně velké (30–47 × 7–10 μm) a s jedním septem. Názory na jeho životní strategii se liší – někteří autoři ho považují za saprofytický nelichenizovaný druh, jiní za (polo)lišejník. Roste převážně při bázích listnatých stromů s minerálně bohatší borkou, např. javorů, jasanů a lip, od nížin do hor. Známý areál je omezen převážně na střední Evropu. U nás byl sbírán lichenology až v posledních desetiletí, a to většinou v zachovalých lesích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Monoblastiales Monoblastiaceae Anisomeridium


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 61, z toho ověřených 61. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024