Anisomeridium polypori (Ellis & Everh.) M.E. Barr

nenápadka nyssaegská

Velmi častý, ale nenápadný druh, který se většinou vyskytuje jen v pyknidiálním stádiu. Pyknidy jsou charakteristické zašpičatělým ústím, z kterého často vystupuje tenké, korálkovitě zaškrcované vlákno tvořené řadou slepených konidií. U plodných exemplářů mohou pyknidy zcela chybět.

Jedná se o kosmopolitní ubikvistický druh známý z širokého spektra organických substrátů (kůra, dřevo, mechorosty, rostlinné zbytky), výjimečně je uváděn také ze skal či kostí (Coppins et al. 2009). V Evropě se jedná o široce rozšířený lišejník převážně v oblastech s mírným až subtropickým klimatem, ale zasahuje až daleko na sever do boreálního pásma. Nejčastěji bývá nacházen v listnatých a smíšených lesích, obvykle na zastíněné borce různých listnatých dřevin, často na stanovištích s vyšší vzdušnou vlhkostí, např. kolem vodních toků. Patrně se vyhýbá příliš kyselým substrátům, ale toleruje či možná přímo vyhledává mírně eutrofní stanoviště.

V Evropě došlo k jeho údajnému masivnímu rozšíření teprve v posledních desetiletích (Aptroot 1999) a na našem území byl potvrzen až v 90. letech (Palice 1999). Od té doby je běžně nacházen po celém území. Spekulace o jeho zavlečení ze Severní Ameriky (Poelt & Türk 1994) jsou s největší pravděpodobností mylné. Tomu nasvědčuje i poměrně hojný výskyt v nejzachovalejších pralesních porostech střední Evropy, které jsou obecně velmi chudé na recentně se šířící lišejníky. Navíc právě zde Anisomeridium polypori tvoří peritécia, což by mohlo teoreticky naznačovat jeho zdejší ekologické optimum.

Literatura: Aptroot A. (1999): Notes on taxonomy, distribution and ecology of Anisomeridium polypori. – Lichenologist 31: 641–642. Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336. Poelt J. & Türk R. (1994): Anisomeridium nyssaegenum, ein Neophyt unter den Flechten in Österreich und Süddeutschland. – Herzogia 10: 75–81. Coppins B. J., James P. W. & Orange A. (2009): Anisomeridium (Müll. Arg.) M. Choisy (1928). – In: Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A. [eds], The lichens of Great Britain and Ireland, p. 148–150, British Lichen Society, London.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Monoblastiales Monoblastiaceae Anisomeridium

nejčastější synonyma:Anisomeridium nyssaegenum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1031, z toho ověřených 594. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024