Strigula affinis (A. Massal.) R.C. Harris

hubenatka

Drobný pyrenokarpní lišejník, charakteristický tenkou (polozanořenou) stélkou a vzájemně velmi podobnými, čtyřbuněčnými askosporami a makrokonidiemi. Roste na subneutrální borce listnatých dřevin. Těžištěm evropského rozšíření je Mediterán (Roux & Sérusiaux 2004), odkud vyznívá až do nížinných lesů střední Evropy. V ČR byl objeven teprve nedávno v lužních lesích Soutoku (Vondrák et al. 2016). Od té doby byl nalezen na Křivoklátsku (Velká Pleš), v Českém krasu a Moravském krasu.

Literatura: Roux C. & Sérusiaux E. (2004): Le genre Strigula (Lichens) en Europe et en Macaronésie. – Bibliotheca Lichenologica 90: 1–96. Vondrák J., Malíček J., Palice Z., Coppins B., Kukwa M., Czarnota P., Sanderson N. & Acton A. (2016): Methods for obtaining more complete species lists in surveys of lichen biodiversity. – Nordic Journal of Botany 34: 619–626.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Strigulales Strigulaceae StrigulaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024