Cladonia arbuscula agg.

dutohlávka

Skupina dvou velmi blízkých a podobných taxonů – C. arbuscula a C. mitis. Molekulární data ukazují, že C. arbuscula je geneticky poměrně různorodý taxon, zřejmě zahrnující více kryptických druhů, a C. mitis tvoří monofyletickou větev v rámci C. arbuscula (Ahti & Stenroos 2013, Stenroos 2019). Vzhledem k poměrně výrazné vyhraněnosti a stabilitě morfologických a chemických znaků v evropských podmínkách zde oba druhy považujeme za samostatné. Ve starších a částečně i v současných pracích ale často nejsou od sebe odlišovány a bývají uváděny pod jménem C. arbuscula.

Literatura: Ahti T. & Stenroos S. (2013): Cladoniaceae. – In: Ahti T., Stenroos S. & Moberg R. [eds], Nordic Lichen Flora 5: 87–89. Stenroos S., Pino-Bodas R., Hyvönen J., Lumbsch H.T. & Ahti T. (2019): Phylogeny of the family Cladoniaceae (Lecanoromycetes, Ascomycota) based on sequences of multiple loci. – Cladistics 35: 351–384.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae Cladonia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1868, z toho ověřených 116. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024