Epigloea urosperma Döbbeler

Drobná lichenikolní houba, charakteristická černými peritecii, která jsou v dospělosti otevřená a připomínají drobná apotecia, do 0,2 mm v průměru. Od ostatních druhů Epigloea ji lze rozeznat následující kombinací znaků: vřecka polysporická (zpravidla s 32 sporami), spory s jedním septem a apikálními šídlovitým výběžky.

Jedná se patrně o striktně lichenikolní houbu na zástupcích rodu Placynthiella spp. V ČR je nacházena občasně, zpravidla na tlejících kládách v lesích středních a vyšších poloh. V Evropě se jedná o široce rozšířený, ale poměrně vzácně uváděný druh.

Literatura: Czarnota P. & Hernik E. (2013): Notes on two lichenicolous Epigloea species from Central Europe – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82: 321–324.

taxonomické zařazení:

Ascomycota incertae sedis Ascomycota Epigloeaceae EpigloeaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024