Microcalicium ahlneri Tibell

Drobná kalicioidní houba se stopkatými plodnicemi, rostoucí na mrtvém dřevě klád, pařezů a pahýlů na místech chráněných před deštěm. V současnosti je tento druh (i celý rod Microcalicium) považován za nelichenizovaný, ale jeho způsob získávání organických látek je dosud neznámý. Dle našich pozorování se může jednat o primitivní lišejník, nevytvářející zjevnou stélku, ale žijící ve volném vztahu s řasami na povrchu dřeva. Vyskytuje se na dřevě jehličnanů a méně často listnáčů, zpravidla v přirozených lesích horských poloh. Může růst i na stinné suché borce na bázích starých jehličnanů. Ve střední Evropě se jedná o vzácnější druh. Nejvíce českých údajů pochází ze Šumavy a lokálně je hojný také v Beskydech. V nižších polohách pahorkatin se druh zřejmě vyskytuje velmi vzácně na specifických stanovištích s chladným a vlhkým lokálním klimatem (např. NPR Týřov na Křivoklátsku).

taxonomické zařazení:

Ascomycota incertae sedis Ascomycota Microcaliciaceae MicrocaliciumČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 20, z toho ověřených 20. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024