Lecania fuscella (Schaer.) A. Massal.

hůlkovka hnědavá

Vzácný epifytický druh charakteristický vřecky s více než osmi čtyřbuněčnými sporami (8–16) a často bíle ojíněnými apotecii. Roste na kmenech stromů s bazickou borkou (např. ořešácích, topolech, vrbách, jilmech apod.) v teplých oblastech na výslunných stanovištích. V Evropě je rozšířen od Středomoří do teplejších oblastí temperátní zóny. V současné době je vzácnější než v minulosti. Z našeho území pochází řada historických údajů, ale aktuální nálezy chybějí a je považován za vyhynulý.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae LecaniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024