Lecania rabenhorstii (Hepp) Arnold

hůlkovka Rabenhorstova

Saxikolní druh, podobný hůlkovkám L. inundata a L. turicensis, s hranatými areolami na povrchu bez papil, ojíněnými apotecii s dobře vyvinutým stélkovým excipulem a dvoubuněčnými sporami. Roste na širokém spektru vápnitých substrátů, jak přirozených (vápence, bazické silikáty a vyvřeliny), tak antropogenních (omítky zdí, cihly, beton apod.) od nížin do hor. V Evropě je široce rozšířený od Středomoří po západní a střední Evropu. Z našeho území pochází několik historických údajů (Třebíčsko, Znojmo, střední Čechy), které vyžadují, kvůli záměnám s podobnými druhy, revizi herbářového materiálu. Aktuální rozšíření je málo známé a nálezy pocházejí hlavně ze střední Čech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae LecaniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024