Lecania sordida Reese Næsb.

hůlkovka

Poměrně nedávno popsaný saxikolní druh, jehož jméno je odvozeno od charakteristické špinavě bílé až hnědé, leprózní nebo zrnité stélky (Reese Næsborg 2008). Důležitým znakem jsou také ztloustlé apikální buňky parafýz (až 7 μm široké). Roste jak na antropogenních substrátech (beton, náhrobky, cihly apod.), tak na eutrofizovaných silikátových skalách. Celkové rozšíření je zatím málo známé a údaje pocházejí z různých oblastí Evropy, převážně z temperátní zóny. Z ČR byl poprvé publikován z Českého lesa (Malíček et al. 2014) a později nalezen také na Táborsku (Dobronice). Pravděpodobně je však přehlížený a bude hojnější.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284. Reese Næsborg R. (2008): Taxonomic revision of the Lecania cyrtella group based on molecular and morphological evidence. – Mycologia 100: 397–416.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae LecaniaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024