Lecania sambucina (Körb.) Arnold

hůlkovka bezová

Vzácný, pravděpodobně částečně přehlížený epifytický druh, velice podobný hůlkovce L. cyrtella, lišící se vřecky s více jak 8 sporami (10–16 spor). Fylogeneticky s ním však blízce příbuzný není. Roste na kmenech starších listnatých stromů s hrubou, často bazickou borkou, jako jsou bez černý, topol apod. V Evropě je pravděpodobně široce rozšířen, ale bývá přehlížen nebo zaměňován za běžnou L. cyrtella, tudíž je jeho rozšíření málo známé. Z našeho území pochází jediný recentní nepublikovaný údaj z buku z Blanského lesa (PR Kleť).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae LecaniaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024