Microcalicium loraasii Holien & Frisch

Velmi drobné Microcalicium s bíle ojíněnými, přisedlými až kratičce stopkatými apotecii o průměru okolo 0,1 mm. Taxon byl popsán ve stejném roce dvakrát, a to pod jmény M. minutum (Vondrák et al. 2022) a M. loraasii (Holien & Frisch 2022). Druhé jméno však vyšlo v literatuře o něco dříve, proto ho zde bereme jako prioritní. Sekvence ITS typových položek se ovšem nápadně liší (jsou méně než z 90 % identické). Zajímavé je, že při sekvenování položek z ČR byly získány obě sekvenční varianty: M. loraasii typ ze Šumavy a M. minutum typ z Křivoklátska. Zde zastáváme koncept, že obě jména se vztahují k jednomu genotypově polymorfnímu druhu.

M. loraasii bylo popsáno ze Skandinávie ze dřeva jediné stojící souše borovice. Naopak všechny nálezy z ČR pocházejí z borky borovice a smrku, a to hlavně z velmi výslunných a rychle vysýchavých mikrostanovišť bez výskytu doprovodných lišejníků. Pravděpodobně jde o druh náročný na vzdušnou vlhkost, a proto se vyskytuje na lokalitách s vlhkým mesoklimatem (například říční údolí). V ČR je dosud znám jen z Křivoklátska a Šumavy, nově byl nalezen také na rakouském území NP Podyjí (NP Thayatal).

Literatura: Holien H. & Frisch A. (2022): Microcalicium loraasii, a new calicioid fungus from old-growth boreal forest in Norway. – Graphis Scripta 34: 42–50. Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota incertae sedis Ascomycota Microcaliciaceae Microcalicium

nejčastější synonyma:Microcalicium minutum

Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024