Microcalicium disseminatum (Ach.) Vain.

Zřejmě nelichenizovaný druh, charakteristický svými tmavými, víceméně přisedlými apotécii, tvořící výrazné, poměrně vysoké modrozelené mazaedium (masa askospór vyztužená sklerotizovanými hyfami). Typickým stanovištěm jsou před deštěm chráněné báze starších stromů s kyselou borkou nebo pahýly, kde se objevuje buď přímo na borce/dřevě, nebo v asociaci s řasami či dalšími lišejníky (nejčastěji rod Chaenotheca), na kterých možná i parazituje. Patří k poměrně častým druhům ve starých přirozených lesích. V Evropě se jedná o široce rozšířený a lokálně hojný druh. V ČR se vyskytuje roztroušeně hlavně v podhorských a horských oblastech. Více recentních lokalit pochází ze Šumavy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota incertae sedis Ascomycota Microcaliciaceae Microcalicium


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 71, z toho ověřených 66. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024