Myriospora scabrida (Hedl. ex H. Magn.) K. Knudsen & L. Arcadia

drobnovýtruska

Myriospora scabrida tvoří hnědé areoly 1–5 mm v průměru, které někdy bývají laločnaté a šupinovité. Řasová vrstva je přerušovaná. Diagnostickým znakem tohoto variabilního lišejníku jsou vyvýšená apotécia s parateciální korunkou až 90 µm silnou a červenohnědé disky apotecií. Hymenium obvykle dosahuje 140–170 µm a parafýzy šířky 1–1.5 mm.

Vyskytuje se zpravidla na osluněných silikátových skalách v různých nadmořských výškách. Většina evropských nálezů byla publikována ze severní Evropy (Westberg et al. 2011), ale údaje pocházejí také z Francie, Německa a Itálie. Na našem území se zřejmě jedná o vzácný druh sbíraný na několika lokalitách v Hrubém Jeseníku (Malíček & Palice, nepubl.), v Jizerských horách a u Loděnice v Českém krasu, kde se vyskytuje na jihovýchodně orientované vápencové stěně opuštěné lomu (Kocourková & Knudsen, nepubl.). Vápnitý substrát je pro tento taxon sice neobvyklý, avšak ve Skandinávii jsou známé i výskyty z vápnité půdy.

Literature: Westberg M., Crewe A.T., Purvis O.W. & Wedin M. (2011): Silobia, a new genus for the Acarospora smaragdula complex (Ascomycota, Acarosporales) and a revision of the group in Sweden. – Lichenologist 43: 7–25.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae MyriosporaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024