Myriospora scabrida (Hedl. ex H. Magn.) K. Knudsen & L. Arcadia

drobnovýtruska

Jediný český sběr tohoto lišejníku pochází od Loděnice v Českém krasu, kde se vyskytuje na jihovýchodně orientované vápencové stěně opuštěné lomu v nadmořské výšce 417 m (Kocourková & Knudsen, nepubl.). Většina údajů však pochází z kyselých skal, ale druh je známý i z vápnité půdy. Magnusson (1929) zmiňuje jeho výskyt na zvětrávajících kolmých skalách. Většina evropských nálezů byla publikována ze severní Evropy (Westberg et al. 2011).

Diagnostickým znakem tohoto druhu je vyvýšené paratecium. Česká položka se vyznačuje souvislou stélkou tvořenou areolami do 1 mm v průměru a 0,5 mm výšky, tmavě červenohnědými disky apotécií a zanořeným až vyvýšeným paratéciem o šířce až 100 µm.

Literature: Magnusson A.H. (1929): A monograph of the genus Acarospora. – Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 7: 1–400. Westberg M., Crewe A.T., Purvis O.W. & Wedin M. (2011): Silobia, a new genus for the Acarospora smaragdula complex (Ascomycota, Acarosporales) and a revision of the group in Sweden. – Lichenologist 43: 7–25.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Myriospora

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021