Myriospora smaragdula (Wahlenb. ex Ach.) Nägeli ex Uloth

drobnovýtruska smaragdová

Drobnovýtruska smaragdová je typovým druhem rodu, tzn. na jeho základě byl popsán rod Myriospora. Její zpravidla nesouvislé, bílé až žlutavé, světle hnědé nebo žlutavě-zelené, ploché až konvexní areoly dosahují v průměru až 4 mm a obsahují do 10 apotécií. Lišejník produkuje kyselinu norstiktovou, kterou lze ověřit reakcí s KOH.

Myriospora smaragdula je široce rozšířená v Evropě a vyskytuje se také v Severní Americe. Z našeho území je druh známý od nížin do hor ze silikátových skal, které často mají zvýšený obsah mědi. Roste na slunných nebo částečně zastíněných stanovištích. Starší údaje tohoto lišejníku však vyžadují revizi, protože mnohé z nich se ve skutečnosti vztahují k podobným druhům M. myochroa a M. tangerina.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Myriospora

nejčastější synonyma:Acarospora smaragdula

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 30, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024