Myriospora tangerina (M. Westb. & Wedin) K. Knudsen & Arcadia

drobnovýtruska

Lišejník s oranžovými a nápadně velkými, v průměru až 6 mm širokými areolami, které nesou mnoho bodových apotécií (někdy až 100 u největších areol). Hymenium je obvykle vyšší než 180 μm, světle oranžové až téměř hnědé u zastíněných exemplářů.

Myriospora tangerina se vyskytuje v Evropě a Severní Americe. Je vysokohorským druhem přirozených skal bohatých na kovy. Preferuje kolmé až převislé plochy. V ČR se jedná o vzácný druh, který je zatím známý pouze z Krkonoš (Obří důl), Hrubého Jeseníku a NPR Drbákov-Albertovy skály.

Literatura: Knudsen K., Kocourková J. & Lendemer J.C. (2017): Acarospora smaragdula var. lesdainii forma fulvoviridula is a synonym of Myriospora scabrida. – Opuscula Philolichenum 16: 312–316. Westberg M., Crewe A.T., Purvis O.W. & Wedin M. (2011): Silobia, a new genus for the Acarospora smaragdula complex (Ascomycota, Acarosporales) and a revision of the group in Sweden. – Lichenologist 43: 7–25.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Myriospora

nejčastější synonyma:Silobia tangerina

Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024