Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf

drobnovýtruska žlutolesklá

Lišejník se žlutou plakodiovitou stélkou s konvexními laloky a konvexními apotécii s brzy mizejícím okrajem. Roste na kyselých křemičitých skalách, které jsou někdy obohaceny kovy. Upřednostňuje vertikální a převislé plochy. Často se objevuje na exponovaných skalách reliktního charakteru, nezřídka v místech primárního bezlesí. V Evropě je rozšířen hlavně v nejsevernější části kontinentu a v horských oblastech. Mnohými autory je považován za arkto-alpinský lišejník. Na našem území se roztroušeně vyskytuje ve většině horských oblastí, ale byl nalezen i na vícero lokalitách v nižších a středních polohách. Nejdéle známou níže položenou lokalitou tohoto typu je Vraní skála u Zdic (Hilitzer 1925), ale recentně byl objeven také na několika dalších níže položených místech, např. v Pošumaví, Brdech, na Křivoklátsku a Ralsku. V posledních desetiletích se čím dál častěji objevují adventivní výskyty, a to např. v Německu na opracovaných kamenech na hřbitovech či rozhlednách (Wirth et al. 2013). Drobné stélky na evidentně mladých substrátech byly pozorovány i na několika místech v ČR.

Literatura: Hilitzer A. (1925): Nové naleziště Acarospora chlorophana v Čechách. – Věda přírodní 6: 217–218. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae PleopsidiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 59, z toho ověřených 31. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024