Pleopsidium flavum (Bellardi) Körb.

drobnovýtruska žlutá

Korovitý lišejník, nápadný svými velkými okrouhlými laločnatými stélkami sírově žluté barvy, jejichž laloky i apotécia jsou víceméně ploché. Druh byl v ČR udáván již v 19. a v první polovině 20. století pod jménem Acarospora oxytona z nižších poloh z okolí Prahy (Suza 1942). Izolovanými českými lokalitami jsou Týřovické skály na Křivoklátsku a vrch Milá v Českém středohoří. Na jižní Moravě se nevyskytuje, ale má několik lokalit v údolí Dunaje u Krems an der Donau (Suza 1947). Tento lišejník je v současnosti běžný v některých kontinentálních oblastech severní Eurasie a ve střední Evropě se pravděpodobně jedná o glaciální relikt vyskytující se na tvrdých křemitých xerotermních skalách.

Literatura: Suza J. (1942): Česká xerothermní oblast a lišejníky. – Věstník Královské české společnosti nauk 18 (1941): 1–38. Suza J. (1947): Praebohemikum a lišejníky. – Věstník Královské české společnosti nauk 1946/1: 1–34.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Pleopsidium

nejčastější synonyma:Acarospora flava, Pleopsidium oxytonum, Acarospora oxytona

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024